De bevolking

Widooie is steeds een Haspengouwse landbouwgemeente gebleven. Door gebrek aan tewerkstelling in eigen streek enerzijds en het slechts sporadisch vrijkomen van bouwgronden anderzijds, verlieten veel jonge gezinnen noodgedwongen de gemeente, zodat het bevolkingscijfer naar het einde van de vorige eeuw toe bleef afnemen. De bevolkingsevolutie ziet er als volgt uit: 1796: 142 inwoners, 1846: 235 inwoners, 1858: 246 inwoners, 1875: 275 inwoners, 1880: 291 inwoners, 1881: 286 inwoners, 1898: 282 inwoners, 1906: 327 inwoners, 1908: 364 inwoners, 1910: 387 inwoners, 1925: 442 inwoners, 1930: 427 inwoners, 1940: 416 inwoners, 1950: 401 inwoners, 1960: 427 inwoners, 1970: 442 inwoners, 1/1/1993: 435 inwoners, op 31/12/2004: 399 inwoners, waarvan 391 de Belgische nationaliteit hadden en 8 een vreemde nationaliteit). Op 31/12/2004 (net als op 31/12/2003 overigens) zakte Widooie met net onder de 400 inwoners terug op het peil van het begin van de 20ste eeuw.

Widooie is daarmee een van de kleinste deelgemeenten van de fusie Tongeren (1,35% van de totale Tongerse bevolking) die op 31/12/2003 in totaal 29.523 inwoners telde. Ter vergelijking geef ik de cijfers van de andere dorpen: Vreren 2.142, Sluizen 656, Rutten 816, Nerem 929, Mal 989, Lauw 976, Overrepen 677, Piringen 929, ’s Herenelderen 925, Koninksem 1.369, Henis, Neerrepen en Riksingen samen 1.980.

In 1762 werd in opdracht van de Luikse prins-bisschop Theodoor van Beieren een volkstelling uitgevoerd. De resultaten waren de volgende: Tongeren 471 huizen, Widooie 1 kasteel 26 huizen en 7 stallen, Lauw 10 huizen en 30 stallen, Piringen 38 huizen en 18 stallen, Mulken 5 huizen en 2 stallen, Neerrepen 17 huizen 2 kastelen en 6 stallen, Riksingen en Vrijhern samen 35 huizen en 7 stallen, Henis 38 huizen en 13 stallen, Berg en Ketsingen 40 huizen en 17 stallen.

In 1804 telde de Franse bezetter de ‘zielen’. Je krijgt hierna de resultaten voor Widooie. De lijst geeft eerst het hoofd van het gezin, gevolgd door het totaal van de gezinsleden. Ve = veuve (weduwe)

Rélévé d’habitans de Widoye (lijst van de inwoners van Widooie) Arnold Deploige (14), Willem Moreas (6), Nicolas Houbrix (5), Rega Haling (10), Ve Meyers (7), Ve Boermans (8), Willem Wishoff (5), Martin Vandermeer (4), Arnold Houbrix (2), Hubert Prosman (5), Jean Poisman (5), Barthel Hubens (5), Jaques Marechal (4), Gille Donné (6), Ve Leonard Ramakers (10), Ve Bern Destordeur (4), Jean Destordeur (2), Erasme Desiron (8), Jan Wijnans (8), Lamb Mulleners (6), Gille Deploige (12), Chretien Poisman (10), Michel Lamotte (11), Herman Pirlotte (7), Ve Andre Ramakers (7), Nicolas Lahaye (8), Ve Jean Digneff (6), Ve W Lambie (8), Gille Meyers (7), Jaspar Ghysens (8), Jean Toppet (5), Gille Leynen (5), Jos Vrindts (9), Ter Hove (20), totaal 257. – Certifié véritable au nombre de deux cent cinquante sept ames Widoye 5 fructidor an 12, J. Vrindts maire (voor echt verklaard voor 257 zielen, Widooie 22 augustus 1804, J Vrindts burgemeester)

(S.A.T. Kerk Widooie nr. 20)

In 1833 waren er slechts een dertigtal huizen, meestal boerderijtjes en vier kleine brouwerijen. De gemeente was zo klein dat er zelfs geen ‘wijspalen’ stonden: ’28/10/1835: ..te berigten dat tot hier toe in deze gemeente geene wijspalen zijn worden geplaets door oorzaak dat dezelve gemeente door geene groote weegen is doorloopen, dat dezelve met geene communicatie lijnen verbonden is en slechts op eenen afstand van ontrent 2 mijlen van de omliggende gemeenten afgeweiderd is’ (wijspalen zijn wegwijzers) (S.A.T. 471 nr 172)

De burgerlijke stand tussen 1800 en 1900 schetst ons een gedetailleerd beeld van de bevolking van Widooie, meer bepaald over het wel en wee bij drie van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven: de geboorte, het huwelijk en het overlijden. De gegevens van 1900 tot nu zijn nog beschermd door de wet op de privacy en kunnen daarom (nog) niet gebruikt worden.

A: De 627 geboorten (gemiddeld 6,27 per jaar)


In het volgende overzicht worden de maanden in dalende volgorde gerangschikt volgens het aantal geboorten per maand.

maand aantal geboortes
januari74
april60
oktober59
februari56
juli51
mei50
maart50
september49
december49
juni46
augustus42
november41

Wanneer werden de meeste kinderen verwekt? Er is duidelijk sprake van een eerste ‘lentegevoel’ bij het verwekken van de kinderen, al zorgde ook de koude maand januari ervoor dat negen maanden later de maand oktober op de derde plaats eindigde. Van deze 627 geboorten nemen de meisjes er 293 of 46,73% voor hun rekening, terwijl de jongens lichtjes de overhand hebben met 334 stuks of 53,27%.

In 31 gevallen of 4,94% van het totaal, hebben we te maken met ongehuwde moeders.

En hoe zat het met de naamgeving? Tegenwoordig komen we de meest ‘vreemde’ namen tegen in de door de kranten gepubliceerde lijsten van de populairste namen die aan de borelingen gegeven worden, of in de ‘baby special’ van Het Belang van Limburg. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Kiani, Liani, Bente, Jinte, Dieuwke, Febe, Isana en Axana bij de meisjes en aan Kyano, Rune, Yorben, Zeno en Maddox bij de jongens. In 2004 waren de populairste meisjesnamen in Limburg: Emma, Laura/Lauren, Hanne/Hanna, Jana/Yana en Julie. Bij de jongens was dat Xander/Sander, Jarne/Yarne, Jelle, Milan en Mathias. Hoe was de situatie te Widooie in de 19de eeuw?

Bij de meisjes vinden we 31 verschillende namen terug. De populairste zijn: Maria (155 keer of 52,9% van het totaal van de vrouwen), Anna (30), Joanna (27), Elisabeth (15), Gertrude (12) en Catharina (11). Verder ziet de lijst er alfabetisch als volgt uit: Agathe (1), Agnes (1), Aldegonde (4), Alene (1), Augustine (1), Barbara (6), Christina (4), Clementine (1), Florence (1), Helena (1), Hubertine (1), Ida (3), Irma (1), Josephine (1), Justina (3), Louise (1), Lucie (1), Marcelle (1), Margaretha (2), Mathilde (2), Melanie (1), Philomena (1), Rosalie (1), Sibilia (1), Virginie (2).

Bij de jongens was blijkbaar meer inspiratie aanwezig. Daar vinden we maar liefst 66 verschillende namen. De populairste zijn: Jan/Jean/Joannes (84 of 25,15% van het totaal), Chretien/Christianus (22), Martin(us) (19) en Hendrik (17). De lijst wordt vervolledigd met: Alexis (1), Alfons (1), Alois (1), Andre (3), Andreas (6), Andries (2), Arnold (11), Auguste (2), Bernard (2), Carolus (1), Constant (1), Cornelis (1), Daniel (1), Desiron (1), Dominicus (1), Eduardus (1), Egidius (12), Erasmus (3), Eugene (1), Franciscus (12), Gerard (1), Gillis (5), Gregorius (1), Guilielmus (1), Guillaume (4), Gustaaf (2), Herman(us) (8), Hubert(us) (5), Jacobus (1), Jaspar (2), Jozef (15), Julianus (2), Lambert (12), Laurens (1), Leonard (6), Leopold (1), Livinus (1), Lodewijk (1), Louis (2), Ludovicus (2), Machiel (1), Marcel (1), Mathieu (1), Melchior (1), Michael (5), Nestor (1), Nicolaes (1), Pascalus (1), Petrus (6), Philominus (1), Pieter (5), Renerus (3), Ricalt (1), Richard (4), Silvester (1), Victor (2), Walterus (2), Winandus (1), Wilhelmus/Willem (13), Zacharias (4).

We bekijken ook even hoe oud de vaders waren toen hun spruiten geboren werden. In 572 van de 627 gevallen beschikken we over deze gegevens. Bij de moeders wordt de leeftijd te weinig genoteerd om ze in een tabel te gieten. De jongste vader was Jan Werelds die 20 jaar was toen zijn dochter Joanna Maria op 29/05/1880 geboren werd. Meyers Henricus was 63 jaar toen zijn zoon Leonardus op 28/03/1836 geboren werd en Willem Bamps had dezelfde gezegende leeftijd toen zijn dochter Maria Victoria op 31/08/1864 het levenslicht zag. Daarmee waren zij de oudste ‘kersverse’ vaders.

De overige gegevens zien er zo uit (ouderdom van de vader gevolgd door het aantal geboorten tussen haakjes):
20jaar (1 geboorte), 22j (6), 23j (3), 24j (10), 25j (17), 26j (27), 27j (18), 28j (29), 29j (26), 30j (21), 31j (23), 32j (31), 33j (32), 34j (28), 35j (32), 36j (26), 37j (27), 38j (26), 39j (15), 40j (28), 41j (17), 42j (15), 43j (18), 44j (6), 45j (17), 46j (7), 47j (4), 48j (11), 49j (10), 50j (5), 51j (8), 52j (3), 53j (4), 54j (3), 55j (4), 57j (3), 58j (1), 59j (1), 60j (4), 61j (1), 63jaar (2 geboorten).

Bepaalde familienamen zijn kenmerkend voor een dorp. Naargelang de naam, kan je min of meer de plaats van herkomst bepalen. Te Widooie vond ik in de periode 1800-1900 maar liefst 84 verschillende familienamen terug en dan heb ik daarbij nog niet de verschillende schrijfwijzen van dezelfde naam opgeteld. Ik begin met de toptien van de meest voorkomende familienamen (het aantal geboorten per familienaam staat tussen haakjes): Poismans (51), Ra(e)ma(e)kers (51), Vroonen (33), Clerinx (27), Desiron (25), Pirlot(te) (23), Leus (22), Meyers (18), Dewalef(fe) (15), Baldewijns (10).

Deze tien families hadden samen een aandeel van bijna 44% van alle geboorten te Widooie. Hier komt de volledige lijst: Baillien (3), Bamps (2), Baptiste (2), Bijloos (1), Boermans (2), Cariaux (1), Cartenstart (6), Claes (3), Claesen (7), Cloesen (1), Colemonts (4), Corswarem (2), Daenen (2), Dedrij (3), Delvigne (11), Deploige (10), Dessers (6), Destordeur (5), Deziron (5), Dieu (1), Dignef (6), Froidbise (3), Ghijsens (11), Groetaers (12), Groven (1), Haling (3), Hermans (1), Husquin (1), Jacobs (4), Jamaer (5), Jans (1), Kersten (9), Lahaye (1), Lambie (3), Lamotte (1), Langenaken (5), Lecomte (1), Lenaers (5), Louette (3), Marechal (1), Massaer (6), Moens (1), Muziek (11), Nijs (7), Nossin (8), Pasque (7), Peters (2), Pipelers (1), Plomteux (2), Portugaels (1), Proesmans (13), Rouffaer (11), Scholtede(n) (12), Schoutende(n) (9), Seuls (1), Stordeur (2), Thijs (2), Tilkin (2), Tits (7), Vandermeer (7), Vandersmissen (5), Vandezander (6), Vanheers (2), Vanhove (10), Vankriekelsvenne (4), Vanlessen (7), Vrijen (3), Walmach (7), Warnands (3), Werelds (1), Wijnands (10), Wijnants (3), Wilmots (7).

Nationaal gezien ziet de top-15 er als volgt uit: Peeters (33.113), Janssens (30.996), Maes (25.567), Jacobs (20.096), Mertens (18.699), Willems (18.540), Claes (16.757), Goossens (16.075), Wouters (15.834), De Smet (14.251), Vermeulen (13.693), Pauwels (13.527), Dubois (13.152), Hermans (12.726), Aerts (12.712).

Op 07/03/1925 werd ten huize Pirlot een drieling geboren: Juliette, Simonne en Josepha. Deze laatste overleed kort na de doop ten gevolge van opgelopen ‘longvuur’. Een opmerkelijk gegeven: Juliette heette officieel Pirlotte en Simonne heette Pirlot. Dit laatste wapenfeit (drieling) ontlokte een journalist destijds de volgende ‘poëtische’ ontboezeming:

‘Webede. Widoye of Bedeu: ’t ligt daar half verloren in eene soort van woestijn ten Z.W. van Tongeren; doch vermaard voor zijne klare bronnen, die er de Mombeek beginnen te vormen, onder den naam van Vloeibeek, en Herck en Geet en Demer voeden, om zich langs de Dijle en Rupel in den Scheldestroom uit te storten. Vermaard ook voor zijne kristene deugden, luister liever: toen Maandag middag het Angelusklokje klepte, trad er een jeugdige stoet de kerk binnen: het huwelijk van Mej. Palmyre Claesen en René Clerinx werd ingezegend; een jong flink paar dat met vertrouwen den huwelijkszegen mag te gemoet zien en zijne kinderen tot in het vierde geslacht zal mogen aanschouwen.

’s Namiddags om half vier, werd er een drieling ten doop gebracht. Victor Pirlotte en zijne echtgenoote Isabella Jans schonken verleden jaar hunne twee oudste dochters aan den Heer; eene ging naar de Missiën der Witte Zusters van O.L.Vr. van Afrika, de andere ging naar het klooster om zich aan de opvoeding der kinderen toe te wijden. En nu heeft O.L. Heer de overgelukkige ouders drie meisjes in de plaats der twee oudsten gegeven.

Buiten de gevraagde peter en meter wilden Ridder Schaetzen-Breuls en zijne achtbare dame het peterschap van het tweede kind aannemen, terwijl de jonge dame van den heer burgemeester, die zich reeds in een kroost van elf beweegt, zich met den Witte van Hubaer van het derde meisje had meester gemaakt. Bijna al de genoemde personaadjes wonen bij de Vloeibeek en als zij zien hoe het beekje zijne wateren rolt, zonder tijd te verliezen, dan zeggen zij ook dat zij onophoudelijk in kristelijke deugden willen voortleven, de aarde vervullen, missionarissen opkweeken en den hemel bevolken.

Van in den vroegen morgend viel de sneeuw bij tusschenpozen, de schoolkinderen aanzagen het als een goed voorteeken en vingen in hun mondje de sneeuwvlokken op, alsof het suikerklitsen waren. Zij werden ook in hunne verwachting niet bedrogen want de sneeuw moest het tegen de suikerklitsen opgeven. Aan allen onze innigste wenschen!’

B: De 159 huwelijken (gemiddeld 1,6 per jaar)

Hadden de Widooienaren een geliefkoosde periode in het jaar om te huwen? In het volgende overzicht worden de maanden in dalende volgorde gerangschikt volgens het aantal huwelijken:

maand aantal huwelijken
oktober32
februari25
mei24
januari15
april11
juni11
juli11
november10
september7
maart5
december5
augustus3

Het is duidelijk dat vroeger tijdens de ‘kalme maanden’ getrouwd werd, daarmee bedoel ik de maanden dat op het veld niet veel werk was.

Was er vroeger evenveel ‘verloop’ als nu of kwamen de trouwlustigen meestal uit dezelfde gemeente? Indien er toch inwijkelingen bij betrokken waren, wat was dan hun gemeente van herkomst? Waren dat de onmiddellijke buurgemeenten of kwam men van verre? Een overzicht. Van de in totaal 318 trouwlustigen beschikken we van 291 de gegevens over de geboorteplaats. Zoals te verwachten viel komt het grootste deel uit Widooie zelf: 166 op een totaal van 291 = 57%. De inwijkelingen kwamen uit: Alken (1), Boëlhe (1), Berlingen (1), Bommershoven (9), Gors-Opleeuw (2), Gotem (1), Grace-Berleur (1), Grootloon (3), Grote-Spouwen (1), Guigoven (3), Halleux (1), Hechtel (1), Heers (1), Henis (1), Hex (5), Hodeige (1), Hoeselt (1), Horpmaal (2), Jesseren (5), Kerniel (1), Koninksem (17), Kortessem (1), Lauw (4), Marline (1), Millen (1), Otrange (1), Overrepen (9), Piringen (15), Roclenge (1), Romershoven (1), Rutten (4), ’s Herenelderen (2), St. Huibrechts-Hern (1), Thisnes (1), Thys (2), Tongeren (1), Vechmaal (11), Vinalmont (1), Vliermaal (7) en Wellen (1).

De grote slokoppen zijn uiteraard de buurgemeenten Bommershoven (9), Koninksem (17), Piringen (15) en Vechmaal (11). Lauw (4) blijft op dat gebied een heel stuk achter en vanuit Tongeren (1) was er nog veel minder interesse voor een ‘vlucht van de stad naar het platteland’.

Op welke leeftijd huwde men? De jongste trouwlustigen waren Werelds Jan, Ghysens Joanna Catharina en Lenaers Joanna Maria. Zij waren 19 jaar jong. De ouderdomsdekens waren Lamotte Egidius (60 jaar) en Meyers Leonardus (61 jaar). De volledige tabel ziet er als volgt uit (in de eerste kolom staat de ouderdom, vervolgens het aantal mannen M, vrouwen V en totaal T):

oud.manvrouwtot oudmanvrouwtot oud.manvrouwtot
1912331681443011
20167321071745011
213473374146202
222810341021247101
23514193553848101
241682436471149112
2511102137761352101
2698173833655011
271212243934756101
28613194021357101
2958134123560101
3079164253861101

Het ‘zwaartepunt’ ligt duidelijk tussen de leeftijd van 23 en 28 jaar. Op deze 6 jaren huwen 124 van de 309 personen waarvan we over de gegevens beschikken (38,8%). De vrouwen hebben de bovenhand qua aantal op de leeftijd van 19 tot en met 23 jaar.

C: De 491 overlijdens (gemiddeld 4,9 per jaar)


Men zegt wel eens dat er meer mensen sterven in de wintermaanden dan in de zomermaanden. Is dat een fabeltje of volkswijsheid? De volgende tabel van het aantal overlijden per maand bevestigt alleszins dit gegeven.

maand aantal overlijden
januari66
februari50
april50
maart47
december46
mei38
augustus37
november36
juni33
oktober31
juli29
september28

Van 487 overlijden is de leeftijd van de dode bekend. Opvallend hierbij is zeker de kindersterfte. 74 kinderen of 15,2% (van de totale overlijden) overlijdt in zijn eerste levensjaar!! Wanneer we ook rekening houden met de kinderen die hun tweede verjaardag niet kunnen vieren dan stijgt het percentage tot 21,9%. Wanneer we die cijfers vergelijken met de geboortecijfers uit dezelfde periode dan haalt 17% van alle borelingen zijn tweede verjaardag niet. We kunnen moeilijk bevatten welk leed achter deze naakte cijfers schuilt.

Per leeftijdscategorie zien de cijfers er als volgt uit:

leeftijdsterfte
0 – 9 jaar156 (32%)
10 – 19 jaar25 (5,13%)
20 – 29 jaar33 (6,77%)
30 – 39 jaar23 (4,72%)
40 – 49 jaar26 (5,34%)
50 – 59 jaar38 (7,80%)
60 – 69 jaar69 (14,16%)
70 – 79 jaar67 (13,76%)
80 – 89 jaar42 (8,62%)
90 – 96 jaar8 (1,64%)

Ouderdomsdeken zijn Meyers Gilles (95 jaar) en Digneffe Catharina (96 jaar).

De gemiddelde leeftijd bedraagt in deze 19de eeuw 39,2 jaar!! Wanneer we de kinderen die hun eerste verjaardag spijtig genoeg niet halen uit deze berekening weglaten, dan stijgt de gemiddelde leeftijd onmiddellijk tot 46,2 jaren of maar liefst 7 jaar. Dat is de impact van de kindersterfte.

Wanneer we de geboortecijfers vergelijken met deze van de overlijdens, dan zien we dat de bevolking van Widooie in theorie met 136 eenheden aangegroeid is in de 19de eeuw. Ik zeg wel in theorie want we moeten natuurlijk rekening houden met emigratie en immigratie. Merkwaardig genoeg blijkt deze louter wiskundige berekening toch met de werkelijkheid te flirten, gelet op de bekende cijfers van 1796 (142 inwoners) en 1898 (282 inwoners) die een aangroei van 140 eenheden laten zien; een verschil van 4 stuks met onze wiskundige berekening. Ofwel waren er bitter weinig emigratie (uitwijking) en immigratie (inwijking) ofwel hebben deze cijfers mekaar geneutraliseerd.

D. De volkstelling van 1/10/2001


Volkstellingen geven een gedetailleerd beeld van de samenstelling van de bevolking van een gemeente, van de leefgewoonte, de huisvesting en de beroepsactiviteit. De meest recente gegevens die daarvoor beschikbaar zijn, is de volkstelling van 01/10/2001 van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. We zetten enkele gegevens van Widooie op een rijtje.

De inwoners

Belgenniet-Belgentotaaloppervlaktegemiddeld
man – vrouw – totaalman – vrouw – totaalman – vrouw – totaal
207 – 192 – 3991 – 2 – 3 208 – 194 – 402 349, 2195 ha115

Hebben we daarstraks bij de geboorten gezien dat de jongens in de 19de eeuw een overwicht hadden, dan is dat meer dan een eeuw later nog steeds het geval: 208 tegenover 194. Het percentage ‘vreemdelingen’ bedraagt 0,746% t.o.v. de totale bevolking en is te verwaarlozen. De gemiddelde bevolkingsdichtheid per km² bedraagt 115 inwoners en ligt een heel stuk onder het gemiddeld van Tongeren (338 inwoners per km²). De ‘vreemde’ nationaliteiten zijn 1 Italiaan (man), 1 Nederlandse vrouw en 1 Poolse vrouw.

BelgenBelgenniet-Belgenniet-Belgen
mannenvrouwenmannenvrouwen
ongehuwd:785301
gehuwd:11711511
weduwnaar/weduwe:52300
gescheiden:7100
totaal:20719212
leeftijdscategorie0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99
mannen192232263327241960
vrouwen132227233224272141
De vrouwen hebben de overhand in de hogere leeftijdscategorieën (60-79, 90-99)

De woningen: aard en bestemming

uitsluitend huisvestinghoofdzakelijk huisvestingandere bestemminggeen antwoordtotaal
woning9691030145
aantal bewoners252233582392
Op 01/10/2001 telde Widooie dus 145 woningen.

Van deze woningen hebben: 73w/205b open bebouwing, 46w/125b half open bebouwing, 22w/50b gesloten bebouwing, 1w/5b onbekend, 3w/7b geen antwoord op deze vraag.

129 woningen (352 bewoners) worden bewoond door de eigenaars, 6 woningen (16 bewoners) worden gehuurd van een particuliere eigenaar, de 12 bewoners van 4 woningen wonen kosteloos, van 6 woningen (11 bewoners) werd deze vraag niet beantwoord. Het is typisch voor een klein dorp zoals Widooie dat er weinig huurwoningen zijn. Van de 6 huurwoningen (met 16 bewoners) ligt de betaalde huur tussen de € 247,89 (10.000 BEF) en de € 495,76 (19.999 BEF).

Bewoonde particuliere woningen naar energie of brandstof, hoofdzakelijk gebruikt voor de verwarming.

stookoliesteenkoolhoutwarmtepopelektriciteitaardgasbutaangeen antwoord
woningen12010902112
bewoners328262407322

Het is overduidelijk dat stookolie te Widooie nog altijd de populairste manier is om de inwoners warm te houden. Let wel, de prijzen van stookolie zijn sedert 2001 fors gestegen, zodat de toestand vandaag waarschijnlijk anders is. De aansluitingen op het aardgasnet zullen Widooie ook stilaan bereiken, zodat deze energievorm wellicht aan populariteit zal winnen.

Hoe comfortabel zijn de woningen te Widooie? 3 woningen gaven daarop geen antwoord. 13 woningen zijn woningen zonder klein comfort (hebben geen badkamer + wc). 37 woningen hebben klein comfort (badkamer + wc). 11 woningen hebben een middelmatig comfort (= klein comfort + centrale verwarming). 81 woningen hebben een groot comfort (= middelmatig comfort + keuken of geïntegreerde keuken + telefoon of GSM + auto).

Hoe oud zijn de woningen te Widooie? Ik heb elders beweerd dat er veel emigratie was omdat weinig bouwgronden beschikbaar waren.

periodevoor 19191919-19451946-19601961-19701971-19801981-19901991-19951996 tot hedenonbekendgeen antwoordverbouwd sinds 1961
woningen2426261515115414514
bewoners567264384938151437941
Van de 126 woningen waarvan de gegevens beschikbaar zijn, zijn 76 (60%) ouder dan 45 jaar.
 

Hoe groot zijn de woningen te Widooie (in oppervlakte) en hoeveel vertrekken hebben ze?

oppervlakte< 35m²35-54m²55-84m²85-104m²105-124m²>125m²geen antwoord
aantal2262936181717
De gemiddelde oppervlakte per bewoner bedraagt 32,16m².

Aantal vertrekken per woning.

vertrekken12345678+geen antwoord
aantal4792239357157
Gemiddeld zijn er 1,89 vertrekken per bewoner beschikbaar.

Bewoonde particuliere woningen per soort woonvertrek:

012 of meergeen antwoord
studio of loft1150030
aparte keuken2399221
ingerichte keuken7136038
living6124411
aparte zitkamer7641226
aparte eetkamer8729128
privé bureau10519120
speelkamer10416124

aantal slaapkamers

aantal slaapkamers012345+geen antwoord
1228762468

vervoermiddelen waarover het huishouden beschikt.

aantal0123+geen antwoord
fiets28 woningen
55 bewoners
30 woningen
61 bewoners
45 woningen
113 bewoners
41 woningen
162 bewoners
1 woning
1 bewoner
bromfiets132 woningen
345 bewoners
12 woningen
37 bewoners
0 woningen
0 bewoners
0 woningen
0 bewoners
1 woning
1 bewoner
motor134 woningen
358 bewoners
9 woningen
28 bewoners
1 woning
5 bewoners
0 woningen
0 bewoners
1 woning
1 bewoner
auto16 woningen
24 bewoners
78 woningen
195 bewoners
39 woningen
127 bewoners
11 woningen
35 bewoners
1 woning
1 bewoner
Te Widooie zijn minstens 189 auto’s in gebruik, maar de fiets blijft met minstens 243 exemplaren in aantal het populairste vervoermiddel (daarom niet het meest gebruikte).

Bevolking naar geslacht en aard van de werkzaamheid:

Beroepsbevolking

mannenvrouwen
werkend20073
werkzoekend door jobverlies59
op zoek naar eerste job02
totaal10584

Bevolking zonder beroep:

mannenvrouwen
<18 jaar3528
studenten 18+66
werkzoekend (nooit gewerkt)111
op pensioen4039
op brugpensioen4039
om bepaalde reden1014
wegens te oud13
onbekend38
totaal103110
Van de mannelijke beroepsbevolking van Widooie (totaal min studenten, gepensioneerden en bruggepensioneerden) is 81,97% effectief aan het werk. Van de vrouwelijke beroepsbevolking van Widooie (idem als voor de mannen) is 60,83% effectief aan het werk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.