Limburg

Over de provincie Limburg valt er uiteraard heel wat te vertellen, zeker wanneer we ons zouden verdiepen in de toeristische troeven die deze provincie te bieden heeft. Wat echter weinigen weten, is vanwaar de naam Limburg vandaan komt.

Het Waalse stadje Limbourg en de provincie Limburg hebben weinig gemeen. De heersers van Limbourg hadden wel een tijd lang heerlijke rechten op gebiedjes in het uiterste zuiden van de beide Limburgen (Belgisch en Nederlands Limburg), maar in de rest van de provincie hadden de graven en hertogen nooit iets in de pap te brokken. En toch werd de naam Limburg ontleend aan het Ardense hertogdom.
Belgisch-Limburg valt wel voor een groot deel samen met het oude graafschap Loon, dat van de 14de tot de 18de eeuw onderdeel was van het prinsbisdom Luik.

Na de Franse Revolutie werd Limburg samen met het Luikse grondgebied toegevoegd aan Frankrijk. Maar na de val van Napoleon in 1815 werden Limburg met de rest van het huidige België bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ingelijfd. Het voormalige Franse departement Nedermaas met Maastricht als hoofdplaats kreeg de naam van “Limburg”. Zulks gebeurde na een interventie van de nieuwe koning Willem I.
Behalve de eerste Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz… was die immers ook Hertog van Limbourg.
Van het middeleeuwse vorstendommetje aan de Vesder wel te verstaan. Was het een blijk van ijdelheid van de eigenzinnige Willem? Wou hij daarmee zijn “Limbourgoise” titel wat meer glans geven? Feit is, dat Limburg zijn naam te danken heeft aan Willem I, zoniet zou de provincie allicht Loon geheten hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published.