U zocht op het woord: aan beide zijden
In widooie spreken we over: jas-kan-tê
In een zin: en jaskantê woonê goei geboerê (aan beide zijden wonen goede buren)

Leave a Reply

Your email address will not be published.