Toneel en zangavonden

De ‘Toneelvereniging Sint-Pancratius Widooie’ werd op 24/04/1943 in volle oorlogsperiode opgericht. Op 25/01/1944 zagen de samenstelling van het bestuur en de leden er als volgt uit: Jozef Smeysters (voorzitter) – Urbain Bijloos (schatbewaarder en regisseur) – Alfons Daenen (schrijver) – Hendrik Daenen, Marcel Desiron en Jozef Clerinx (bestuursleden) – Marcel Tits, Maurice Dieu, Raymond Muziek, Firmin Clerinx, Jean Wierts, Jozef Muziek, Albert Vankriekelsvenne, Hendrik Testelmans, Georges Leus, Jean Langenaeken, Georges Budo, Valère Clerinx, Charles Pirlot, Felicien Langenaeken en Jozef Fagard (gewone leden). Deze toneelvereniging was aangesloten bij de A.T.C. of ‘Algemeene Tooneelcentrale’ (in 1943 lidmaatschapskaart nr. 1332). De kern Tongeren van de gouw Limburg-Luik bestond uit: Tongeren, Beverst, Bilzen, Rommershoven, Hoeselt, Veldwezelt, Alt-Hoeselt, Membruggen, Widooie, Millen, Bitsingen, Nerem, Vreren en Lauw.

De eerste voorstellingen gingen door in een lege ruimte van de oude brouwerij (Stelstraat). Toen men daar niet meer terecht kon verhuisde het gezelschap naar de woning van regisseur Urbain Bijloos (toen nog Kogelstraat) waar de voorstellingen in de schuur plaatsvonden. Die moest telkens volledig leeggemaakt worden. De grime gebeurde in de keuken. Daarna was de parochiezaal de ‘place to be’ voor de zangavonden (afgewisseld met kleine sketches), onder de leiding van Jef Philippeth, beter bekend als Jef de melkboer, die steevast voor een bomvol huis zorgden. Een aantal affiches of aankondigingen van toneel- en zangavonden zijn gelukkig bewaard gebleven. Ik maak hierbij van de gelegenheid gebruik om u te laten genieten van enkele titels, de woordkeuze van de aankondigingen en de namen van de acteurs.

  • Gemeente Widooie – Tooneelkring St Pancratius op zondagen 7 en 14 december 1947 – Groote Tooneelavonden met de welwillende medewerking van de Juffrouwen Mej. Simone Budo en Mej. Agnes Testelmans – Opvoering van het boeiend en oorspronkelijk Tooneelspel met Zang in drie bedrijven – ‘T LIED VAN MOEDER’, met in de hoofdrollen: Simone Budo, Jean Bijloos, Firmin Clerinx, Henri Testelmans, Jos Clerinx, Jean Langenaeken, Agnes Testelmans en Urbain Lowette. Vervolgens : Een allerdrolligs Blijspel in één Bedrijf ‘SLOEBER IS ZIEK’ met de medewerking van dezelfde personen. Eerst tranen van aandoening, dan tranen van lachen. Algemeene inkomprijs 10 frank.
  • 1948 Gemeente Widooie – Twee grote Toneelavonden gegeven door de verenigde Scouts van Widooie en Haeren, op zondag 9 en 23 mei, opvoering van een blijspel in drie bedrijven ‘DE BENDE VAN VIER’ met in de hoofdrollen Jean Poismans, Armand Paques, Phil. Poismans, Jean Bijloos, Camille Dieu, Chretien Nijs en Edmond Cloesen. Tussen het tweede en ’t derde bedrijf zal een spreekbeurt gehouden worden door de H. Scouts Aalmoezenier. Algemene inkomprijs 10 frank
  • 1949 Gemeente Koninksem – Toneelkring St Pancratius Widooie op zondag 9 januari in de zaal Louis Ory, Grote Toneelavond met de welwillende medewerking van de Juffrouwen Simone Budo, Agnes Testelmans, Odile Ernots en meisje van 8 jaren Fina Poismans. ”T VERLEDEN SPREEKT’ met in de hoofdrollen Urbain Bijloos, Jos Clerinx, Agnes Testelmans, Simone Budo, Fina Poismans, Urbain Louwette, Odile Ernots, Firmin Clerinx. Algemene inkomprijs 15 frank.
  • Gemeente Widooie – Toneelkring St Pancratius – Op zondagen 22 en 29 november (zonder jaartal, na 1955) Grote Toneelavonden gegeven door het gemengd toneel en zanggezelschap van Widooie – ‘SCHOENEN HEBBEN VOORRANG’ met de volgende acteurs: Jean Langenaeken, Alexis Poismans, Urbain Louwette, Gustin Nossin, Jozef Clerinx en Vital Royen. De tussenpozen worden opgeluisterd met aangepaste liederen door onze bekende zangeressen onder de leiding van Mr Jos Philippeth. Goed verwarmde zaal. Inkomprijs 15 en 10 F. Op de foto hiernaast herken je vlnr: Tonny Ramaekers, Tonny Poismans, Jean Langenaeken, Urbain Lowette en Alexis Poismans uit het stuk ”t Is af met Rosalie’
  • Gemeente Widooie – Toneelkring St Pancratius – op zondag 11 en 18 november (zonder jaartal) Twee grote Toneelavonden gegeven door het vrouwentoneel van Widooie. Regie: U. Bijloos. ‘MOEDER IN NOOD’ met Simone Budo, Silvia Vanhove, Fina Ria Gilberte Armande Louise en Christine Poismans, Maria Horten en Martha Mertens. ‘ZE IS VERLIEFD’ met Maria Horten, Ria Louise Armande Fina en Jacqueline Poismans. De tussenpozen worden opgeluisterd met mooie liederen door onze bekende zangers. Eerst tranen van aandoening, dan tranen van lachen. Inkomprijs 15 en 20 F. Nieuwe zaal.
  • Gemeente Widooie op zondagen 29 december 1957 en 5 januari 1958 – Groot Muziek en Zangavond, gegeven door ’t gemengd zanggezelschap van de toneelkring St Pancratius onder de leiding van Mr Jos Philippeth. Als hoofdnummers zullen we u voor ’t voetlicht brengen: de bekende walsen van Johan Straus. 1) Liefde, drank en gezang 2) Straus walsen potpourie 3) Ook hebben we niet teruggedeinsd voor het opvoeren van de bekende Polka Circus Renz om voor u een onvergetelijke en aangename avond te laten genieten. Tussen onze nummers zullen allerlei schetsen en moppen ten hore worden gebracht om de lachspieren eens in werking te brengen. Muzikale leiding Klavier Arm. Poismans en Jos Michiels en Accordion: A. Bijloos.
  • Gemeente Widooie Op zondagen 2 en 9 februari 1958 grote toneelavonden gegeven door het gemengd toneel en zanggezelschap St Pancratius onder leiding van U. Bijloos. ‘HET MEISJE IN DE SCHADUW’ met Louise Armande Fina Ria Gilberte en Jacqueline Poismans, Simone Budo, Anny Hermans, Maria Horten, Marie-Claire Froidbise. ‘T IS AF MET ROSALIE’ met Jean Langenaeken, Tonny Ramaekers, Tonny Poismans, Alexis Poismans en Urbain Lowette. De tussenpozen worden opgeluisterd met de schoonste liederen door onze bekende zangeressen en zangers onder de leiding van Mr Jos Philippeth.
De mannen vlnr: Benoit Daenen, Theo Langenaeken, Joseph Michiels, Tony Poismans, Jean
Poismans, Urbain Bijloos, Jef Philippeth en Romain Budo (liggend). De vrouwen staand vlnr:
Martha Mertens, Christine Poismans, Mariette Poismans, Jacqueline Poismans, Armande
Poismans, Claire Froidbise, Louise Poismans en Ria Poismans. De vrouwen zittend vlnr: Jenny
Peeters, Gilberte Poismans en Fina Poismans (foto Elza Balas).
De mannen vlnr: Alfons Daenen, Roger Hermans, Tony Ramaekers, Modest Clerinx en Urbain
Bijloos. De vrouwen, bovenste rij vlnr: Jacqueline Poismans, Fina Poismans, Maria Horten, Ria
Poismans, Anny Hermans, Armande Poismans, Gilberte Poismans, Claire Froidbise; onderste
rij vlnr: Simonne Budo, Louise Poismans (foto Elza Balas)
  • Gemeente Widooie op zondagen 27 december 1959 en 3 januari 1960 – Grote Kabaret avonden opgevoerd door de zang en toneelkring St Pancratius. Leiding Mr Philippeth Jos. De hoofdnummers: de vermaarde wals ‘Over de golven’ door Ivanovici, ‘De Texas Boys’ polka, Operette Revue wals, prachtige balletten, 25 uitvoerders, nieuwe kleding. Om leute en lach in ’t spel te brengen zullen een schets en allerlei moppen voor ’t voetlicht komen.
  • Widooie parochiezaal – Prachtige Toneelavond die gegeven wordt ten bate van onze parochiezaal op zondag 22 januari 1961 door de Toneelkring ‘Troost door Vermaak’ van St. Martens Voeren. Op het programma staat de opvoering van ‘HET DODE LICHT’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.